Ολοκληρώθηκε συμφωνία μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ της γαλλικής CΝΡ Αssurances (CΝΡ) και της Μarfin Ρopular Βank (ΜΡΒ) με σκοπό την ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω των τραπεζικών δικτύων της ΜΡΒ σε Ελλάδα και Κύπρο. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει αφενός τη μεταβίβαση από τη ΜΡΒ στη CΝΡ του 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου της Μarfin Ιnsurance Ηoldings Ltd, η οποία αποτελεί τον ασφαλιστικό βραχίονα του ομίλου της ΜΡΒ, αφετέρου τη σύναψη δεκαετούς ανανεώσιμης αποκλειστικής συμφωνίας διανομής με την ευχέρεια επέκτασης και σε άλλες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η ΜΡΒ. Η Μarfin Ιnsurance Ηoldings Ltd κατέχει το 100% των Laiki Cyprialife (LCL- ασφάλειες ζωής στην Κύπρο), Laiki Ιnsurance (LΙ- ασφάλειες γενικού κλάδου στην Κύπρο), Μarfin Life (ΜL- ασφάλειες ζωής στην Ελλάδα) και Μarfin Βrokers (ΜΒ- πρακτορειακές ασφαλιστικές εργασίες στην Ελλάδα). Η ΜΡΒ είναι η τρίτη τράπεζα στον ελλαδικό χώρο που πωλεί τον ασφαλιστικό της βραχίονα μετά τις Αlpha Βank και Εμπορική Τράπεζα. Σε διαδικασία πώλησης είναι και η Αγροτική Ασφαλιστική από την ΑΤΕΒank.