Αποχωρεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2008 από τη θέση του γενικού διευθυντή της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών ο κ. Π. Καβουρόπουλος. Ο κ. Καβουρόπουλος, 72 ετών σήμερα, αποχωρεί από την ΕΘΕ έπειτα από 12ετή προσφορά στον κλάδο. Ηταν ο ιθύνων νους της θέσπισης παρουσιάσεων από τις εισηγμένες εταιρείες προς τους επενδυτές με αποτέλεσμα την τελευταία πενταετία να έχουν γίνει 700 παρουσιάσεις εισηγμένων επιχειρήσεων.

Τη θέση του γενικού διευθυντή της Ενωσης αναλαμβάνει, κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, η κυρία Μάρω Βασιλικού, ως τώρα διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων της Ενωσης.

Η κυρία Μάρω Βασιλικού είναι απόφοιτος της London School of Εconomics, στην οποία και έκανε και τις μεταπτυχιακές σπουδές της. Εργάστηκε ως στέλεχος σε διάφορες ελληνικές τράπεζες επί μία δεκαετία και από τον Απρίλιο του 1999 είναι διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων στην Ενωση Θεσμικών Επενδυτών. Ο κ. Καβουρόπουλος θα διατηρήσει τη θέση του στο ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μέχρι να λήξει η θητεία του Συμβουλίου. Το προνόμιο αυτό το είχε ο κ. Καβουρόπουλος λόγω της θέσης του γενικού διευθυντή της ΕΘΕ.