Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γ.Σουφλιάς εξέδωσε απόφαση με την οποία αναστέλλεται για ακόμη επτά μήνες η έκδοση οικοδομικών αδειών εντός της Β΄Ζώνης Προστασίας του Υμηττού, όπως αυτή καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 31/8/78.