Τέλος στην ταλαιπωρία ανύποπτων πολιτών που συλλαμβάνονται επειδή έχουν την ατυχία τα στοιχεία ταυτότητάς τους να είναι παρόμοια με εκείνα καταζητούμενων ή προσώπων εναντίον των οποίων εκκρεμούν ανεκτέλεστες καταδικαστικές αποφάσεις επιχειρεί να θέσει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Φ.Μακρής. Γι΄ αυτό με εγκύκλιό του προς τους προϊσταμένους των Εισαγγελιών Εφετών της χώρας ζητεί στα διωκτικά έγγραφα, τα οποία αποστέλλονται για εκτέλεση στις αστυνομικές αρχές, να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου που είναι μοναδικά για κάθε πρόσωπο. Και τονίζει ότι όταν πρόκειται για αλλοδαπούς θα πρέπει στα διωκτικά έγγραφα να διαχωρίζεται ποιο είναι το όνομα, το επώνυμο και ποιο το πατρώνυμο του διωκόμενου προσώπου.