Μέτρα για τη διαφάνεια και τον περιορισμό των «περίεργων» συμβάσεων στον ΟΣΕ ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Μεταφορών και η διοίκηση του Οργανισμού.

Μεταξύ άλλων ορίστηκε ανεξάρτητος εσωτερικός ελεγκτής, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του οποίου ορίζονται από τον νόμο 3429/2005, σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και τους κανόνες της διαφανούς λειτουργίας που διέπουν κάθε υγιή αγορά. Εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση του ΟΣΕ το Καταστατικό λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Επιστρατεύτηκε το Σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, το οποίο διενεργεί τακτικούς ελέγχους σε μια σειρά επιχειρησιακές δραστηριότητες. Ξεκίνησε στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Οικονομικών (πρώην ΣΔΟΕ). Εχουν ήδη πραγματοποιηθεί εξονυχιστικοί απροειδοποίητοι έλεγχοι στον εμπορευματικό τομέα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα αποτελέσματα των ελέγχων για τις εμπορευματικές μεταφορές αναμένονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Επίσης προκηρύσσεται διαγωνισμός για την επιλογή ελεγκτικής εταιρείας η οποία θα εκπονήσει πλήρη σειρά εγχειριδίων διοικητικών διαδικασιών και θα οργανώσει και θα στελεχώσει μια σύγχρονη Υπηρεσία Ελέγχου Εσωτερικών Διαδικασιών στον οργανισμό, συμπληρωματικά της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Τέλος, όλοι οι διαγωνισμοί για προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών άνω των 5.000 ευρώ δημοσιεύονται πλέον σε εφημερίδες με στόχο την ενημέρωση του κοινού και την εξασφάλιση δυνατότητας ίσης συμμετοχής σε κάθε ενδιαφερόμενο, παρά το γεγονός ότι δεν επιβάλλεται από τους ισχύοντες νόμους και τους κανονισμούς προμηθειών.