Αυξάνεται το κόστος παραγωγής, πέφτουν οι τιμές των προϊόντων