Από την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου θα καταβάλεται η άμεση οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ στις επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 50 εργαζομένους και υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επεισοδίων.

Η καταβολή των ενισχύσεων αυτών γίνεται βάσει υπευθύνων δηλώσεων του Ν.1599/1996 των δικαιούχων και βεβαιώσεων της Πυροσβεστικής ή της τοπικής αστυνομικής αρχής ή του οικείου Δήμου ή του τοπικού Επιμελητηρίου.

Με άλλη απόφαση τουκ.Αλογοσκούφη συστήνεται Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Γ.Σιδηρόπουλο, γγ του υπουργείου Οικονομίας και τους κ.κ.Κασιμάτη, πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος,Αρμενάκη, πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και Ασημακόπουλος, πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος.

Η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή έχει ως έργο την εποπτεία και τον συντονισμό των Τριμελών Επιτροπών, που συγκροτούνται από τους εκπροσώπους των τοπικών Επιμελητηρίων, των οικείων Συλλόγων και του υπουργείου.

Αντικείμενο της είναι ηχορήγηση βεβαιώσεων, με τις οποίες πιστοποιείται ότι οι επιχειρήσεις ή οι επαγγελματίες έχουν πληγεί στη διάρκεια των πρόσφατων επεισοδίων, το ύψος των σχετικών ζημιών σε κτίρια, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, πρώτες και βοηθητικές ύλες και εμπορεύματα, καθώς και η πιθανή ασφαλιστική αποζημίωση που δικαιούνται να λάβουν οι πληγέντες για οποιαδήποτε από τις ζημιές αυτές.