Κυκλώματα κλινικών, εταιρειών ιατρικών ειδών και φαρμακείων παραβιάζουν τη νομοθεσία και κλέβουν τον Οργανισμό.