Ο τυχερός τριψήφιος αριθμός της πρώτης κλήρωσης είναι ο:

7 0 9. Ο τυχερός τριψήφιος αριθμός της δεύτερης κλήρωσης είναι ο:

5 0 9. Ο τυχερός τριψήφιος αριθμός της τρίτης κλήρωσης είναι ο:

7 1 0.