Το σενάριο για τις υψηλές αυξήσεις τιμολογίων της ΔΕΗ, στο οποίο αναφέρθηκε «Το Βήμα» από τις 11 Δεκεμβρίου, μετατρέπεται πλέον σε βεβαιότητα μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

«Οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ την εξαετία 2009-2014 της τάξεως του 35% και όχι 23% που ήταν το ήπιο σενάριοκαθίστανται πλέον μονόδρομος» εκτιμούσαν χθες έγκυροι ενεργειακοί παράγοντες, αφού το σύνολο των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων θα κληθεί να πληρώσει η ΔΕΗ από το 2013 και μετά βάσει των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

Η κατάργηση της δωρεάν κατανομής σημαντικού μέρους των δικαιωμάτων εκπομπής που «απολαμβάνει» σήμερα η ΔΕΗ θα προκαλέσει σημαντικές αυξήσεις και μετακύλιση του κόστους που υπολογίζεται σε 1,4 δισ. ευρώ ετησίως στους καταναλωτές. Σύμφωνα με το πρόσφατο επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ, προσδιορίζεται για το 2013 στο 1,379 δισ. ευρώ και το 2014 στο 1,360 δισ. ευρώ το δικαίωμα αγοράς ρύπων για τη ΔΕΗ. Σύμφωνα με την απόφαση των «27», ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής θα πληρώνει το σύνολο των δικαιωμάτων ρύπων που θα χρειάζεται από το 2013 και μετά, εκτός από εννέα ανατολικοευρωπαϊκές χώρες οι οποίες κατάφεραν να εξαιρεθούν. Το ίδιο «σκληρό σενάριο» αποφασίστηκε και για άλλους τομείς πέραν της ηλεκτροπαραγωγής (όπως για τις τσιμεντοβιομηχανίες).

Αν η ΔΕΗ δεν προχωρήσει τελικά σε αυξήσεις, τότε έχει δύο εναλλακτικές λύσεις: αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή τεράστιου ποσού από το Δημόσιο για να παραμείνει βασικός μέτοχος ή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ ώστε να καλυφθούν οι ζημιές από την υποχρέωση αγοράς δικαιωμάτων ρύπων. Με δεδομένο ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα επιβαρύνει δυσβάστακτα το Δημόσιο σε μια εποχή όπου οι καταβολές πληρωμών του Δημοσίου γίνονται με το σταγονόμετρο και η λύση της εκποίησης περιουσιακών στοιχείων (δηλαδή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής) θα προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις των εργαζομένων, παράγοντες της ενεργειακής αγοράς τόνιζαν ότι η λύση που θα επιλεγεί είναι οι υψηλές αυξήσεις.