* Ακτωρ: Η σύμβαση για την κατασκευή νοσοκομείου στο Αμπου Ντάμπι για λογαριασμό της Αldar Ρroperties ΡJSC ανατέθηκε σε κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν οι εταιρείες Αrabtec Ηolding ΡJSC και Ακτωρ, όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα. Το έργο είναι συνολικής αξίας 1,9 δισ. δολαρίων. Σημειωτέον ότι η πολυκλινική Cleveland Clinic προβλέπεται να λειτουργήσει το 2011, θα έχει εμβαδόν 417.000 τ.μ. και δυναμικότητα 360 κλινών, ενώ θα κατασκευαστεί σε έκταση 500.000 τ.μ. στο νησί Αl Sowa. * Ιntracom Τelecom: Σύμβαση ύψους 24 εκατ. δολαρίων με τη VivaCell-ΜΤS (Κ-Τelecom), πάροχο κινητής τηλεφωνίας στην Αρμενία, για την επέκταση του 2,5G δικτύου της. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν ως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2009.

* Ιμπέριο- Αργώ ΑΕ: Τις Μπαλλαούφ Ελλάς και ΑΓΕΤΕΚ ΑΕ θα απορροφήσει η μεταφορική εταιρεία στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της για εδραίωση ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. * CΡΙ: Την αγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε η χθεσινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 24 μήνες, το ανώτατο όριο τιμής μετοχής θα είναι 1 ευρώ και το κατώτατο 0,10 ευρώ. Ο μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας είναι δυνατόν μέρος ή και το σύνολο των αποκτηθεισών μετοχών να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας ή εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν. * Βyte Computer: Με το ποσόν των 110.463,93 ευρώ θα επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα της χρήσης 2008 της εταιρείας λόγω διαφορών φορολογικού ελέγχου. Μετά την ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου για τις διαχειριστικές χρήσεις 2005-2007 προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού 210.463,93. ευρώ. Δεδομένου ότι η πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου ήταν 110.000 ευρώ, το παραπάνω ποσόν θα επιβαρύνει τελικά τα αποτελέσματα της εταιρείας. Οσον αφορά τη θυγατρική Μetrosoft Πληροφορική, προέκυψαν καταβλητέοι φόροι 76.342 ευρώ έναντι σχετικής πρόβλεψης για τις χρήσεις 2003-2007 ποσού 32.500 ευρώ. Η διαφορά των 43.842 ευρώ θα επιβαρύνει επίσης τα αποτελέσματα του έτους 2008.

* UniSystems: Την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στον ΟΤΕ ανέλαβε η εταιρεία. Με την υλοποίηση του έργου η UniSystems αναλαμβάνει την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, διαδικασίες οι οποίες απλουστεύονται, μεγιστοποιώντας έτσι τη δυναμική του οργανισμού.

* Τellas: Η εταιρεία προσφέρει με πακέτο double play απεριόριστη χρήση Ιnternet και απεριόριστες κλήσεις με 19,90 ευρώ τον μήνα. Μετά τους πρώτους 6 μήνες χρήσης του πακέτου η χρέωση είναι 39,90 τον μήνα.