Παύση πληρωμών παρατηρείται σε όλη την αλυσίδα της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, αφού επιχειρήσεις, νοικοκυριά, δανειολήπτες και φορολογούμενοι με το ξέσπασμα της πιστωτικής κρίσης δείχνουν αδυναμία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.