Συνεχίζονται τα προβλήματα για τη θυγατρική της φαρμακευτικής Lavipharm στις ΗΠΑ με την επωνυμία Lavipharm Corporation, η πορεία της οποίας επηρεάζει άμεσα την εισηγμένη εταιρεία.

Οπως έγινε γνωστό, ο βασικός πιστωτής της θυγατρικής εταιρείας στις ΗΠΑ, Lavipharm Corp. κατήγγειλε τη σύμβαση πίστωσης λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής τόκων. Κατά συνέπεια, το σύνολο του ποσού της πίστωσης ύψους 42,5 εκατ. δολ. πλέον τόκων (δηλαδή συνολικό οφειλόμενο ποσό στις 30.11.2008 45,96 εκατ. δολ., ήτοι 36,11 εκατ. ευρώ με ισοτιμία δολ./ ευρώ = 1,2727 την 1.12.2008) κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.