Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό», Αιτήσεις-Δηλώσεις για πρώτη φορά όλων των υποψηφίων μέσα στο α΄ 20ήμερο του Φεβρουαρίου, νέοι όροι πρόσβασης και συντελεστές για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ και των ΤΕΕ, είναι οι αλλαγές για τους περίπου 135.000 υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2009.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, από 2 έως 20 Φεβρουαρίου 2009 θα κληθούν από το υπουργείο Παιδείας να υποβάλουν αίτηση-δήλωση φέτος όλοι οι υποψήφιοι, τελειόφοιτοι και απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου και τελειόφοιτοι του ΕΠΑΛ.

1. Για πρώτη φορά φέτος (μέχρι πέρυσι τα δήλωναν δέκα ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου) η επιλογή από τους μαθητές του δευτέρου μαθήματος Γενικής Παιδείας όπου επιθυμούν να εξεταστούν σε πανελλαδικό επίπεδο ή του μαθήματος επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας όπου επιθυμούν να εξεταστούν επίσης σε πανελλαδικό επίπεδο θα γίνει με αίτηση – δήλωση που θα υποβάλουν στο Λύκειο, κατά το χρονικό διάστημα από 2 μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2009.

2. Για πρώτη φορά φέτος υποβάλλουν επίσης αίτηση – δήλωση στο ίδιο χρονικό διάστημα οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ που έχουν επιλέξει την ομάδα Β’ των μαθημάτων και θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

3. Οι απόφοιτοι υποβάλλουν επίσης αίτηση – δήλωση στο ίδιο χρονικό διάστημα, στην οποία θα δηλώνουν επιπλέον και την Κατεύθυνση στα μαθήματα της οποίας επιθυμούν να εξετασθούν.

Προσοχή στις αιτήσεις – δηλώσεις

Η αίτηση όλων των κατηγοριών των υποψηφίων είναι δεσμευτική και δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση.

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, υποψήφιος που δήλωσε με την αίτηση – δήλωση ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά σε κάποιο μάθημα ή ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά και στο 7ο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, στην εξέταση του οποίου τελικά δεν προσήλθε, θεωρείται ότι εξετάστηκε και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0), ο οποίος θα συνυπολογιστεί και στον τελικό ΓΒΠ του υποψηφίου.

Αντίθετα, αν υποψήφιος με την αίτηση – δήλωση δήλωσε ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στην εξέταση ειδικού μαθήματος ή στις προκαταρκτικές εξετάσεις για Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές ή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ και δεν προσέλθει στις εν λόγω εξετάσεις δεν έχει καμία βαθμολογική επίπτωση, αλλά αποκλείεται από τις διαδικασίες εισαγωγής σε Τμήματα ή Σχολές που απαιτούν τέτοιες εξετάσεις.

Αν υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος Κατεύθυνσης, Γενικής Παιδείας ή Επιλογής, που επέλεξε να εξετασθεί σε εθνικό επίπεδο, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0).

Νέοι συντελεστές για ΕΠΑΛ, ΤΕΕ

Για τους κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ (Α’ ΟΜΑΔΑ) που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 στα ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας και στις Σχολές των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού, οι συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας καθώς και για τα Ειδικά Μαθήματα καθορίζονται αντιστοίχως ως εξής:

– Νεοελληνική Γλώσσα: 1,5
– Μαθηματικά: 1,5
– Α’ Μάθημα Ειδικότητας: 3,5
– Β’ Μάθημα Ειδικότητας: 3,5
– Ειδικό μάθημα: 2

Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (Β’ ΟΜΑΔΑ) που είναι υποψήφιοι για εισαγωγή το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για εισαγωγή σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ), των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθώς και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών θα διεκδικήσουν το ίδιο ποσοστό θέσεων με τους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου, εξεταζόμενοι σε 6 μαθήματα, εκ των οποίων τα 4 είναι Γενικής Παιδείας και τα 2 Ειδικότητας.

Ειδικά για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου Επιστημονικού Πεδίου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 7 μαθήματα, 5 Γενικής Παιδείας και 2 Ειδικότητας. Η εξέταση στα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι κοινή με τους υποψηφίους του ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις των κατόχων πτυχίου Β’ κύκλου ημερησίων ΤΕΕ, πρώην ημερησίων ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων για εισαγωγή σε χωριστό ποσοστό θέσεων στα ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, θα διενεργηθούν και τα έτη 2009 και 2010, στα ίδια μαθήματα. Η εξεταστέα ύλη των ημερησίων ΤΕΕ θα είναι η ύλη του 2008.