Μετά τις εορτές αναμένεται να αρχίσει η εκταμίευση του κυβερνητικού «πακέτου» των 28 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και των τραπεζών. Με την κατάσταση των αγορών χρήματος να μην ομαλοποιείται και τις εκτιμήσεις ότι θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστημα για να επανέλθει η ισορροπία, κύκλοι της Τράπεζας της Ελλάδος προβλέπουν ότι τα ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα απαιτήσει και νέα «ένεση» ρευστότητας.

Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, είναι πολύ πιθανόν οι ελληνικές τράπεζες να χρειαστούν και νέα κρατική ενίσχυση για να στηρίξουν την ανάπτυξή τους στις αγορές του εξωτερικού όπου δραστηριοποιούνται σε περίπτωση κατά την οποία οι συνθήκες στις αγορές χρήματος διεθνώς δεν ομαλοποιηθούν. Και το φαινόμενο αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό. Οσο η κρίση βαθαίνει τόσο στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ενωση διαπιστώνεται ότι η κρατική βοήθεια δεν αρκεί και πως θα απαιτηθούν πρόσθετα κεφάλαια.

Από την Τράπεζα της Ελλάδος αισιοδοξούν ότι σε δύο- τρεις εβδομάδες θα αρχίσει η εκταμίευση του πακέτου των 28 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνει ταυτόχρονα η εκταμίευση και για τα τρία μέρη του σχεδίου. Και τούτο διότι η κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών μέσω έκδοσης προνομιούχων μετοχών συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ που προβλέπεται στο σχέδιο απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες.

Για παράδειγμα η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι έχει συγκαλέσει γενική συνέλευση για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων στις 23 Ιανουαρίου 2009. Το πιθανότερο όμως είναι να μη ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις στην πρώτη γενική συνέλευση της τράπεζας λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας, με αποτέλεσμα να καταστεί αναγκαία η σύγκληση και νέων συνελεύσεων.

Με βάση τον νόμο για την ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας, ο χρόνος λήψης αποφάσεων έχει συντμηθεί στο 1/3 σε σχέση με ό,τι ισχύει υπό φυσιολογικές συνθήκες. Ακόμη όμως και με αυτά τα δεδομένα η Τράπεζα Πειραιώς δεν μπορεί να λάβει απόφαση πριν από τον Φεβρουάριο.

Εκεί τοποθετείται ο χρονικός ορίζοντας και για τις υπόλοιπες τράπεζες, οι οποίες αναμένεται ότι θα συμπεριληφθούν όλες στο πακέτο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κεντρικής τράπεζας, θα πρέπει να χορηγηθούν νωρίτερα η ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών μέσω των ομολόγων και η παροχή κρατικών εγγυήσεων συνολικού ύψους 23 δισ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα εκταμιευθούν τμηματικά.

Αρχικά θα μοιραστεί συνολικά στις τράπεζες το 60%-65% και στη συνέχεια ανάλογα με τις χορηγήσεις της κάθε τράπεζας θα κατανεμηθούν και τα υπόλοιπα. Στόχος είναι η κρατική ενίσχυση να καταλήξει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά.