Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα 115 28 ● Τηλ.: 211-365.7000 ● Fax: 211-365.8004

● Ε-mail: epistoles@tovima.gr

Εθελοντισμός
Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης απαντά σε σχόλιο του συντάκτη του «Βήματος» Ν.Μπακουνάκη («Οικολογική φοροδιαφυγή»,Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2008):

Αλίμονο αν στο κρίσιμο μέτωπο της φοροδιαφυγής και της ανάγκης για δημιουργία φορολογικής συνείδησης μείνουμε στην καταδίκη και διεκτραγώδηση των φαινομένων. Οπως συνηθίζεται στην «ευδαίμονα» χώρα μας επί δεκαετίες. Μιλώντας, δηλαδή, για «πάταξη» της φοροδιαφυγής και «κυνήγι» των φοροφυγάδων, αλλά αφήνοντας ανενόχλητη και ανέγγιχτη την κοινωνική ανοχή στο φαινόμενο. Οπως και στο μέτωπο της περιβαλλοντικής υποβάθμισης ή της αδράνειας των πολιτών, δεν αρκεί η θρηνωδία για το πόσο πίσω βρισκόμαστε. Οταν γίνονται βήματα, έστω περιορισμένα (και πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχουν γίνει βήματα για μια περιβαλλοντική συνειδητοποίηση και έχουν γίνει πράγματι βήματα στον εθελοντισμό τα τελευταία χρόνια), είναι χρήσιμη η καταγραφή τους. Και με βάση αυτά να προχωράμε χτίζοντας και σε άλλους τομείς. Οπως στον κρίσιμο, όσο λίγοι άλλοι στη δημόσια ζωή, τομέα της φορολογικής συνείδησης. Αυτή τη συζήτηση επιχειρεί να ανοίξει- ίσως και να αφυπνίσει- η καμπάνια του υπουργείου Οικονομικών για τη φοροδιαφυγή. Αν παραμείνουμε αδρανείς στο αυτάρεσκο «Αυτή είναι η Ελλάδα!», τότε θα κάνουμε κάθε μέρα ένα βήμα πίσω.

«Υπαρξιακά»
Ο κ. Χρίστος Γούδης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών,γράφει:

Το ζητούμενο δεν είναι η διαλεύκανση του (εμφανούς) οικονομικού σκανδάλου (λες και διαλευκάνθηκαν ποτέ τα όσα έγιναν με το Χρηματιστήριο, με τις αγορές των οπλικών συστημάτων, τις υποκλοπές «προσωπικών» και άλλων δεδομένων, τα δομημένα ομόλογα, το περιεχόμενο των ροζ DVD ή τις μίζες της Siemens) αλλά η ψυχαναλυτική ερμηνεία της βαθιάς εξάρτησης κορυφαίων πολιτειακών παραγόντων από το υπερβατικό στοιχείο της Ορθοδοξίας, «ταις πρεσβείαις» πάντοτε μοναχών και ιερέων με θαυματουργές ικανότητες αυτών των ιδίων ή άμεσα συνδεδεμένων με διαχείριση θαυματουργών χριστιανικών κειμηλίων. Γιατί άραγε το ΠαΣοΚ κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης διακυβέρνησης της χώρας μας μετέβαλε τις αρχικές του προθέσεις και, αντί να επιτύχει τη μεταβίβαση της εκκλησιαστικής περιουσίας στο κράτος, κατέληξε στο να μεταβιβάζει την περιουσία του κράτους σε μονές; Γιατί άραγε μια σειρά υπουργών της ΝΔ με τις ευλογίες (ή καθ΄ υπόδειξιν) του Μαξίμου συναίνεσε στη δωρεά (επί της ουσίας) των μεγάλης αξίας ολυμπιακών ακινήτων στη Μονή Βατοπαιδίου; Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι πίσω από αυτές τις ενέργειες κορυφαίων πολιτικών αμφοτέρων των λεγομένων κομμάτων εξουσίας ουδείς δόλος υπήρξε δ΄ ίδιον οικονομικό όφελος. Οσο και αν φαίνεται παράξενο, αναζητήστε την αιτία όχι στη γυναίκα αλλά σε μιαν άλλη ισχυρότερη αδυναμία του ανδρικού φύλου, στην υπαρξιακή του αγωνία για το επέκεινα. Ιδιαίτερα όταν σοβαρές ασθένειες, που δεν κάνουν διάκριση μεταξύ ταγών και υπηκόων, χτυπούν πολιτειακούς ή πολιτικούς παράγοντες της εξουσίας. Το φάσμα του επερχόμενου θανάτου τούς κάνει να στρέφονται προς το θείον, εκείνο το θείον που παλαιότερα ή διακωμωδούσαν ή υποκριτικά αποστασιοποιούντο εν ονόματι του (πολιτικά) ορθού λόγου και της (επιφανειακής) επιστημονικής τους κατάρτισης. Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν σε ποιες περιπτώσεις προσωπικής τραγωδίας αναφέρομαι.

Ευθύνονται
Ο κ. Αναστάσιος Π.Ζολώτας,εξ Αθηνών,γράφει:

Η Λίμνη Βιστωνίς και αι όχθαι της αποτελούν δημοσίαν περιουσίαν, συμφώνως προς την ισχύουσαν νομοθεσίαν (άρθρ.

966-968 Α.Κ. και Σύνταγμα, άρθρ. 105, παρ. 1). Οθεν, γεννάται το ερώτημα, οι επιληφθέντες του θέματος περί δήθεν ανταλλαγής της περιουσίας του Δημοσίου προς άλλην περιουσίαν επίσης του Δημοσίου, ανήκουσαν τάχα εις την Μονήν Βατοπαιδίου, υπουργοί του ΠαΣοΚ και εν συνεχεία της ΝΔ ηγνόουν τον νόμον; Και μάλιστα ηγνόουν το ότι «άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται», ούτε διά τον απλούν πολίτην; Είναι νοητόν δημόσιος ανήρ- ως είναι ο βουλευτής και ο υπουργός- να αγνοεί στοιχειωδώς την ελληνικήν νομοθεσίαν; Και εάν ηγνόουν τον νόμον, δεν θα ηδύναντο να τον πληροφορηθούν παρά τινος των πλουσίως αμειβομένων συμβούλων των; Είναι φανερόν ότι πολιτική ευθύνη υπάρχει δι΄ όλους τους ανωτέρω υπουργούς, διότι υπουργός αγνοών τον νόμον δεν νοείται. Ασφαλώς, την οδόν προς αναγνώρισιν της Μονής Βατοπαιδίου ως κυρίας της Λίμνης Βιστωνίδος ήνοιξαν οι υπουργοί του ΠαΣοΚ κκ. Γεώργιος Δρυς και Απόστολος Φωτιάδης. Αλλά, βεβαίως, τούτο δεν απαλλάσσει της πολιτικής ευθύνης και τους επακολουθήσαντας υπουργούς της ΝΔ, εφόσον τους ετέθη το θέμα της κυριότητος της Μονής Βατοπαιδίου επί της Λίμνης Βιστωνίδος. Προδήλως, δεν γνωρίζομεν, ούτε ήτο δυνατόν να γνωρίζωμεν, εάν υπάρχει και ποινική ευθύνη, η οποία προϋποθέτει δόλον ή βαρείαν αμέλειαν. Το θέμα εναπόκειται προς έρευναν, η οποία ασφαλώς πρέπει να επακολουθήση. Διότι, επιτέλους, δεν είναι νοητόν υπουργοί να ενεργούν ανευθύνως, προκειμένου περί περιουσίας του Δημοσίου.

Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα 115 28 ● Τηλ.: 211-365.7000 ● Fax: 211-365.8004

● Ε-mail: epistoles@tovima.gr