Στην αποκάλυψη ότι οι μονές του Αγίου Ορους και πολλές μητροπόλεις δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητα τα οποία εκμεταλλεύονται για να αποφύγουν να πληρώσουν το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων προχωρεί ο υφυπουργός Οικονομικών κ.Αντ.Μπέζαςμε δηλώσεις του προς «Το Βήμα» και προειδοποιεί ότι «θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου».

Το ίδιο θα συμβεί και στα χιλιάδες νομικά πρόσωπα τα οποία ενώ όφειλαν να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους, προκειμένου να καταβάλουν το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων, δεν το έπραξαν με αποτέλεσμα βρίσκεται στον «αέρα» η διαδικασία επιβολής της νέας φορολογίας.

Απαντώντας στο ερώτημα που ετέθη στον υφυπουργό Οικονομικών αν η Εκκλησία και τα μοναστήρια θα πληρώσουν το ΕΤΑΚ, ο κ. Μπέζας τόνισε:

*«Οι μονές του Αγίου Ορους και μερικές μητροπόλεις δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητα τα οποία εκμεταλλεύονται. Θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου.Και στα νομικά πρόσωπα έχουν υπάρξει κάποια προβλήματα. Θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια να εισπράξουμε αυτά που προβλέπονται εφέτος, αλλά πιστεύουμε ότι του χρόνου θα υπάρξει μεγαλύτερη απόδοση αυτού του τέλους. Και βεβαίως δεν θα υπάρξει καμία διάκριση απέναντι στον νόμο. Ο,τι ισχύει για όλους μας ισχύει και για την Εκκλησία και για τις μονές».

Για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν δηλώσει την ακίνητη περιουσία τους ο υφυπουργός Οικονομικών δηλώνει ότι θα αντιδράσει όπως ακριβώς για τις μητροπόλεις και τις μονές: «Με έλεγχο, εφαρμογή του νόμου και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, ήδη έχει ολοκληρωθεί η διασταύρωση των δηλώσεων ΕΤΑΚ και των περιουσιακών στοιχείων που είναι καταχωρισμένα στους Η/Υ της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.

Οι διασταυρώσεις διενεργήθηκαν με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις ΦΜΑΠ προηγουμένων ετών και τα δηλωθέντα ενοίκια από τα νομικά πρόσωπα. Επίσης θα γίνει χρήση των στοιχείων του Κτηματολογίου και των αρχείων της Δημόσιας Περιουσίας για τα ιδρύματα, κληροδοτήματα, ασφαλιστικά ταμεία κτλ.

Σύμφωνα με στοιχεία, εντοπίστηκαν Νομικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα όπως ξενοδοχεία, μεγάλες εμπορικές- βιομηχανικές – οικοδομικές επιχειρήσεις, ιδρύματα, ασφαλιστικά ταμεία, ακόμη και ΔΕΚΟ, που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις απόδοσης του ΕΤΑΚ. Ενώ το 2007 είχαν υποβληθεί περίπου 45.000 δηλώσεις ΦΜΑΠ από νομικά πρόσωπα, οι δηλώσεις ΕΤΑΚ νομικών προσώπων είναι λιγότερες από 35.000.