Η πτώση των εισιτηρίων στην αγορά του κινηματογράφου λόγω της εξάπλωσης του home cinema, του DVD και του Ιnternet δημιουργεί την ανάγκη νέων, πρωτοποριακών λύσεων για την προσέλκυση του κοινού. Παρά τον έντονο ανταγωνισμό οι «μικροί» κινηματογράφοι αγωνίζονται να επιβιώσουν, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του Πτι Παλαί.