Στα 66,7 εκατ. ευρώ ανήλθε η προ φόρων κερδοφορία του ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας στο εννεάμηνο του 2008, υποχωρώντας από τα 118,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2007. Λόγω των συνθηκών που δημιουργεί η πιστωτική κρίση, η διοίκηση της τράπεζας μέσα στους επόμενους μήνες θα προβεί σε αναθεώρηση των στρατηγικών στόχων και επιδιώξεων του ομίλου για τα έτη 2009 και 2010 και αναμένεται να παρουσιάσει το Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο για τα έτη 2009-2011 περί τα τέλη Φεβρουαρίου 2009.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων παρουσίασε μείωση 15%, που οφείλεται κυρίως στη μείωση των μη επιτοκιακών εσόδων, φθάνοντας τα 207,5 εκατ. ευρώ έναντι 243,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2007, ενώ παράλληλα το σύνολο των εξόδων αυξήθηκε κατά 2%.

Ο όμιλος παρουσίασε ζημιές 0,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 29,4 εκατ. ευρώ πέρυσι, από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο σύνολο καθαρών εσόδων. Οι συνολικές χορηγήσεις σε πελάτες παρουσίασαν αύξηση 25% και έχουν φθάσει τα 4,8 δισ. ευρώ σε σύγκριση με 3,9 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2007, ενώ οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 2%, φθάνοντας τα 6,2 δισ. ευρώ σε σύγκριση με 6,0 δισ. ευρώ πέρυσι.