Η Αegean Αirlines προχωρεί στη μείωση του επίναυλου καυσίμων κατά 2 ευρώ στα εισιτήρια εσωτερικού και κατά 3 ευρώ στα εισιτήρια εξωτερικού, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2009, λόγω της πτώσης της τιμής του πετρελαίου. Η μείωση αυτή είναι η δεύτερη σε διάστημα 2 μηνών.