Σε μείωση του επιναύλου καυσίμων κατά 2 ευρώ στα εισιτήρια εσωτερικού και κατά 3 ευρώ στα εισιτήρια εξωτερικού με ισχύ από 1.1.2009 προχωρεί η Αegean Αirlines λόγω της πτώσης της τιμής του πετρελαίου.

Οπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, η μείωση αυτή είναι η δεύτερη σε διάστημα 2 μηνών, αφού από 1.11.2008 έχουν ήδη μειωθεί οι επίναυλοι εσωτερικού κατά 2 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι λόγω της προηγούμενης μεγάλης αύξησης στην τιμή του πετρελαίου η εταιρεία έχει προχωρήσει δύο φορές στην επιβολή επιναύλου καυσίμων στα εισιτήριά της. Από 1.10.2007 ίσχυσε αύξηση του επιναύλου κατά 2 ευρώ για κάθε διαδρομή εσωτερικού και κατά 4 ευρώ για κάθε διαδρομή εξωτερικού και από τις 10.7.2008 αύξηση 2 ευρώ για κάθε διαδρομή εσωτερικού και 3 ευρώ για κάθε διαδρομή εξωτερικού.

Το κόστος των καυσίμων αντιπροσωπεύει περίπου το 30%-35% του συνολικού λειτουργικού κόστους της Αegean Αirlines. Μάλιστα στο πρώτο εξάμηνο του 2008 το κόστους καυσίμων για την εταιρεία ανήλθε σε 66,8 εκατ. ευρώ από 40,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2007. Εν τω μεταξύ, πέντε νέους προορισμούς θα προσθέσει στο δίκτυό της η εταιρεία με την έναρξη του θερινού προγράμματος στα τέλη Μαρτίου, ενώ υπέγραψε και συμφωνία συνεργασίας με τη βελγική Βrussels Αirlines. Πρόκειται για τους προορισμούς Βρυξέλλες, Βερολίνο, Βαρκελώνη, Βιέννη και Βενετία.

Με την προσθήκη των πέντε νέων προορισμών το δίκτυο της εταιρείας θα καλύπτει 47 δρομολόγια στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, πραγματοποιώντας πάνω από 200 συνολικά πτήσεις ημερησίως το καλοκαίρι του 2009.