Συγκίνηση σε όλο τον χριστιανικό κόσμο προκάλεσε η είδηση της εκδημίας του Πατριάρχη Μόσχας Αλέξιου Β΄.