Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιμένει ότι πρέπει άμεσα να αναγνωριστούν τα πτυχία που δίνουν τα παραρτήματα Πανεπιστημίων της ΕΕ.