Η ηθική και η αυτονομία στον αθλητισμό αποτελούν τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν στην 11η Διάσκεψη Υπουργών Αθλητισμού των 49 χωρών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Στη διάσκεψη που διοργανώνεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με το υφυπουργείο Αθλητισμού της Ελλάδας έχουν προσκληθεί και θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι από διεθνείς και ευρωπαϊκές ομοσπονδίες και αθλητικούς οργανισμούς, όπως η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία (UΕFΑ) διά του προέδρου της κ. Μισέλ Πλατινί, καθώς και ο διεθνής οργανισμός καταπολέμησης του ντόπινγκ (WΑDΑ).

Η ηθική και η αυτονομία στον αθλητισμό θα αναλυθούν από επιφανείς προσωπικότητες του χώρου και της επιστημονικής κοινότητας, που θα προσεγγίσουν το θέμα από κάθε πλευρά: αθλητική, ιστορική, φιλοσοφική, πολιτική και κοινωνική. Παράλληλα θα συζητηθούν οι κοινές δράσεις που μπορούν και πρέπει να αναπτυχθούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε οι αθλητικές αρχές και το αθλητικό κίνημα να προωθήσουν την εμπέδωση, την αναβάθμιση και την ενίσχυση της ηθικής και της αυτονομίας στον αθλητισμό. Ο υφυπουργός Πολιτισμού αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού κ. Γιάννης Ιωαννίδης θα προεδρεύσει των εργασιών, ενώ επικεφαλής της διοργάνωσης της διάσκεψης είναι ο ΓΓΑ κ. Σταύρος Δουβής.