Ο τυχερός τριψήφιος αριθμός της πρώτης κλήρωσης είναι ο: 0 0 6. Ο τυχερός τριψήφιος αριθμός της δεύτερης κλήρωσης είναι ο:

9 2 7. Ο τυχερός αριθμός της τρίτης κλήρωσης είναι ο:

9 0 1.