Αρνητική μεταβολή του ΑΕΠ προβλέπει ο ΟΟΣΑ για τις ΗΠΑ, την ευρωζώνη, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία το 2009 λόγω κυρίως της μείωσης των κεφαλαιακών επενδύσεων αλλά και της κατανάλωσης, ενώ μεγάλη επιβράδυνση της ανάπτυξης προβλέπεται και για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Ταυτόχρονα εκτιμάται σημαντική πτώση του πληθωρισμού το τρίτο τρίμηνο του 2009 στο 0,3% στις ΗΠΑ, στο -0,3% στην Ιαπωνία, στο 1,0% στη ζώνη του ευρώ και στο 1,1% στις χώρες του ΟΟΣΑ ως σύνολο. Από νεότερα στοιχεία επιβεβαιώνεται η αρνητική εξέλιξη των οικονομιών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού το τελευταίο τρίμηνο του έτους, με ταυτόχρονη περαιτέρω αποδυνάμωση των πληθωριστικών πιέσεων. Ειδικότερα στις ΗΠΑ ο πληθωρισμός με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή υποχώρησε σημαντικά στο 3,7% τον Οκτώβριο, ενώ αναμένεται και νέα πτώση του στο 2,5% τον Δεκέμβριο. Στη ζώνη του ευρώ σημειώθηκε επίσης μεγάλη πτώση του πληθωρισμού τον Οκτώβριο, ενώ η νέα πτώση των δεικτών ΡΜΙ στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, σε συνδυασμό με την πτώση του δείκτη επιχειρηματικού κλίματος ΙFΟ στη Γερμανία και της καταναλωτικής δαπάνης στη Γαλλία, επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες για μεγάλη μείωση του ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο.