Σε επίπεδο άνω του 1,5% έχει εκτοξευθεί η διαγορά με την οποία δανείζεται το ελληνικό Δημόσιο έναντι του γερμανικού, έναντι μόλις 0,30% πριν από ένα χρόνο περίπου, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί σημαντικά το κόστος δανεισμού και εξυπηρέτησης του κρατικού χρέους.

Η αύξηση του κρατικού χρέους (σε απόλυτα μεγέθη), η διεύρυνση των ελλειμμάτων καιτο δημοσιονομικό κόστος του πακέτου στήριξης των τραπεζών είναι ορισμένοι από τους λόγους για τους οποίους οι δανειστές απαιτούν υψηλότερο τόκο από το ελληνικό Δημόσιο.

Η διαφορά του επιτοκίου του ελληνικού 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς με τον αντίστοιχο γερμανικό τίτλο διευρύνθηκε την περασμένη εβδομάδα στο 1,68%.

Αυτή η διαφορά (spread) ήταν 0,83% στις 19 Σεπτεμβρίου, 0,71% στις 17 Μαρτίου και μόλις 0,25% στα τέλη Ιουνίου του 2007.

Η διεύρυνση της διαφοράς των επιτοκίων παρατηρείται και στα κρατικά ομόλογα άλλωνπεριφερειακών χωρών της ευρωζώνης, όχιόμως στην έκταση που έχει σημειωθεί στα ελληνικά.

Η αύξηση του κόστος δανεισμού και του κόστους αποπληρωμής του χρέους περιορίζει ασφυκτικά τα περιθώρια της κυβέρνησης να προχωρήσει σε ουσιαστικές παροχές προς τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες.