Τους πελάτες του private banking αφορούν περίπου 7 εκατ. ευρώ

Μ ετά τη Εurobank και τη Citibank, και η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε το ύψος της έκθεσής της στη χρεοκοπημένη αμερικανική τράπεζα Lehman Βrothers. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έκθεση της Εθνικής είναι της τάξεως των 11 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 4 εκατ. ευρώ αφορούν τον όμιλο και τα υπόλοιπα πελάτες του private banking. Η αντίστοιχη έκθεση της Εurobank είναι της τάξεως των 48 εκατ. ευρώ και αφορούν τοποθετήσεις πελατών του private banking σε προϊόντα της Lehman Βrothers και σε τίτλους της αμερικανικής τράπεζας που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των αμοιβαίων κεφαλαίων της. Διευκρινίζεται ότι έμμεση έκθεση της Citibank σε προϊόντα της Lehman Βrothers που έχει διαθέσει σε πελάτες της είναι πολύ μικρότερη των 110 εκατ. ευρώ, όπως εκ παραδρομής γράφτηκε στο χθεσινό φύλλο του «Βήματος» και ότι αυτά που έχουν πουληθεί στη Θεσσαλία είναι τάξεως των 6 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση της Εθνικής αναφέρεται πως η Εθνική προς ενημέρωση των πελατών της και του επενδυτικού κοινού γενικότερα, σχετικά με το θέμα πτώχευσης των εταιρειών της Lehman Βrothers γνωστοποιεί με την παρούσα ότι η έκθεσή της από τις πάσης φύσεως συναλλαγές με την εν λόγω τράπεζα σε επίπεδο ομίλου ανέρχεται στο συνολικό ποσόν των 3,9 εκατ. ευρώ. Περαιτέρω, η έκθεση πελατών της (private banking) σε προϊόντα Lehman ανέρχεται σε 6,8 εκατ. ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν τη μέγιστη δυνητική ζημιά, δεδομένης της διαδικασίας εκκαθάρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη και η οποία ενδέχεται να συντελέσει σε μείωσή της. Σύμφωνα με πληροφορίες και άλλες τράπεζες αναμένεται να ανακοινώσουν την έκθεσή τους σε προϊόντα της αμερικανικής τράπεζας.