Τ ο Συμβούλιο της Επικρατείας άναψε χθες το «πράσινο φως» για την αποτέφρωση των νεκρών σε ειδικά κέντρα. Ωστόσο οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή του νέου θεσμού της καύσης των νεκρών είναι να καθορίσουν οι αρμόδιοι υπουργοί τους χώρους όπου θα εγκατασταθούν τα κέντρα αποτέφρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, προσθέτουν, θα παραμείνει ανενεργός η δυνατότητα αποτέφρωσης των νεκρών. Ακόμη, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ζήτησε να γίνουν αρκετές αλλαγές στο σχέδιο διατάγματος προτού δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με το διάταγμα, μετά την πάροδο 60 ωρών από τον θάνατο επιτρέπεται η αποτέφρωση του νεκρού με άδεια του οικείου δημάρχου. Προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας είναι να υπάρχει ρητή ή χωρίς όρο δήλωση του εκλιπόντος ότι επιθυμούσε να αποτεφρωθεί μετά θάνατον. Αν δεν υπάρχει η δήλωση αυτή, οι πλησιέστεροι συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού θα μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ότι ο νεκρός επιθυμούσε να αποτεφρωθεί. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συγγενών, τον λόγο θα έχει ο εισαγγελέας. Στην περίπτωση των ανηλίκων απαιτείται δήλωση και των δύο γονέων ή εκείνου που ασκούσε τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.

Οι σύμβουλοι της Επικρατείας υπογραμμίζουν ότι πρέπει να προστεθεί διάταξη που να προβλέπει παρέμβαση του εισαγγελέα όταν τρίτα πρόσωπα, που δεν είναι συγγενείς, προσκομίσουν αποδείξεις για τη βούληση του θανόντος, η οποία είναι αντίθετη με αυτή που υποστηρίζουν οι συγγενείς του ότι έχει εκφράσει. Ακόμη προσθέτουν ότι όταν ο αποβιώσας είναι ανήλικος, πρέπει να ρυθμιστεί ο τρόπος επίλυσης ενδεχόμενης διαφωνίας των γονέων του για την τύχη της σορού.

Η τέφρα με φροντίδα των κέντρων αποτέφρωσης θα τοποθετείται υποχρεωτικά σε τεφροδόχο. Ωστόσο οι δικαστές υπογραμμίζουν ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί ρητά στο διάταγμα ότι η τεφροδόχος δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης και εμπορικής συναλλαγής.

Για τη διάθεση της τέφρας προβλέπονται οι εξής δυνατότητες, εφόσον έχει προϋπάρξει σχετική παραγγελία του θανόντος:

▅ Να ενταφιαστεί σε ειδικό τεφροφυλάκιο εντός του κέντρου αποτέφρωσης. ▅ Να ενταφιαστεί σε νεκροταφείο. ▅ Να ριφθεί στη θάλασσα σε απόσταση 1,5 ναυτικού μιλίου, εφόσον η τεφροδόχος είναι διαλυτή στο νερό.

▅ Να διασπαρεί σε σιντριβάνι ή ανθόκηπο εντός του κέντρου αποτέφρωσης. ▅ Να διασπαρεί σε υπαίθριο χώρο εκτός κατοικημένης περιοχής.

Εφόσον δεν υπάρχει δήλωση του αποθανόντος για τη διαχείριση της τέφρας, τον λόγο έχουν και πάλι οι συγγενείς. Αν διαφωνήσουν τη λύση θα δώσει ο εισαγγελέας.

Σύμφωνα με το διάταγμα, κέντρα αποτέφρωσης νεκρών μπορούν να ιδρύουν μόνο οι δήμοι και οι κοινότητες και μπορούν να κατασκευαστούν εντός των ήδη υπαρχόντων νεκροταφείων ή σε επαφή με αυτά.