Ο γενικός γραμματέας του ΙΜΟ κ. Ευθ. Μητρόπουλος μιλάει στο «Βήμα»