ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ του Σαββάτου η Μονή Βατοπαιδίου έδωσε στη δημοσιότητα ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία θα καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τα χρήματα από τις εκποιήσεις οικοπέδων, καθώς και τα συμβόλαια που έχουν συναφθεί, ενώ παράλληλα θέτει την περιουσία της υπό τον έλεγχο του ελληνικού Δημοσίου έως ότου ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει: «Εχοντας πλήρη πεποίθηση ότι η Δικαιοσύνη θα αποδώσει το δίκαιο, η Γεροντική Σύναξις της Ιεράς Μονής μας απεφάσισε ομοφώνως όπως προβεί στην εξής ενέργεια: Εντός της προσεχούς εβδομάδος, η Ιερά Μονή θα καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τα χρήματα που αποκόμισε από την πώληση των ακινήτων που αντηλλάγησαν και τα οποία θα παραμείνουν ανέγγιχτα. Ταυτόχρονα, θα διατηρήσει αμετάβλητα και ανέγγιχτα όλα τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της που προέκυψαν ή σχετίζονται με τις πραγματοποιηθείσες ανταλλαγές της Λίμνης Βιστωνίδας. Οι τίτλοι αυτών θα κατατεθούν σε συμβολαιογραφικό γραφείο της Θεσσαλονίκης και θα συνταχθεί συμβολαιογραφική πράξη».