Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, όπως είναι η επίσημη ονομασία του φορέα Νόησις, είναι Κοινωφελές Ιδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αποτελεί τον «απόγονο» του Σωματείου Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης , που είχε οργανώσει ένα Μουσείο Τεχνολογίας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Σωματείου, στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, έξω από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Το Σωματείο, που ιδρύθηκε το 1978, γνώρισε αλματώδη ανάπτυξη χάρη στις προσπάθειες μιας ομάδας οραματιστών επιστημόνων, με πρόεδρο τον καθηγητή Φυσικής του ΑΠΘ Νικόλαο Οικονόμου, καθώς και στη γενναιόδωρη χρηματοδότηση του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ετσι όταν εμφανίστηκε η δυνατότητα πρόσβασης στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (με βασικό χρηματοδότη τη Νορβηγία), το Τεχνικό Μουσείο είχε να προτείνει το μεγαλόπνοο σχέδιο της κατασκευής ενός Κέντρου Επιστημών. Οι εργασίες ανέγερσης των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων άρχισαν στο τέλος του 2001 σε μια έκταση 49 στρεμμάτων, κοντά στον αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκης- Μουδανιών, η οποία παραχωρήθηκε από τον Δήμο Θέρμης, και η πρώτη φάση κατασκευής, κατά την οποία ετέθησαν σε λειτουργία τα τρία θεάματα του Κέντρου, ολοκληρώθηκε το 2004. Εφέτος ολοκληρώνεται και η δεύτερη φάση κατασκευής, η οποία περιλαμβάνει ολοκλήρωση του μουσειακού τμήματος με το άνοιγμα στους επισκέπτες των τριών από τα τέσσερα εκθετήρια, αναβάθμιση των αιθουσών των θεαμάτων καθώς και εγκατάσταση ταχύτατης σύνδεσης στο Διαδίκτυο μέσω οπτικής ίνας. Την προσεχή διετία αναμένεται να ολοκληρωθεί η τρίτη φάση κατασκευής με την οργάνωση του τέταρτου στεγασμένου εκθετηρίου, αφιερωμένου στην Τεχνολογία Ηχου και Εικόνας, καθώς και του υπαίθριου Ενεργειακού Πάρκου . Περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησις, καθώς και οδηγίες πρόσβασης σε αυτό, μπορεί να πάρει κανείς από την ιστοσελίδα του ιδρύματος, http: //www. noesis. edu.gr. Επίσης δίνονται πληροφορίες και τηλεφωνικώς, στον αριθμό 2310 483.000.