«Βουλιάζει» η οικοδομική δραστηριότητα, καθώς το πρώτο εξάμηνο του έτους στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα καταγράφεται πτώση 18,5% στον αριθμό των αδειών που εκδόθηκαν, μείωση 15,4% και 13,9% στην επιφάνεια και τον όγκο αντίστοιχα, γεγονός το οποίο αναμένεται να επιδράσει αρνητικά στην ήδη επιβραδυνόμενη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.