Τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσιονομική απογραφή οι Βρυξέλλες θέτουν «αναδρομικά» για το 2007 την Ελλάδα σε καθεστώς επιτήρησης.