Μ ε στόχο την περαιτέρω διείσδυση στην τραπεζική των μεγάλων επιχειρήσεων τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό η Εurobank προχώρησε στη σύσταση νέας γενικής διεύθυνσης με την ονομασία Global Corporate Βanking & Μarkets, επικεφαλής της οποίας τοποθετήθηκε ο κ. Κ. Βουσβούνης, έως σήμερα διευθύνων σύμβουλος της Εurobank ΕFG Τelesis Finance. Ο κ. Βουσβούνης θα αναφέρεται στον κ. Ν. Καραμούζη, αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Wholesale Βanking του ομίλου. Η νέα διεύθυνση στοχεύει να προσφέρει ολοκληρωμένες τραπεζικές υπηρεσίες και λύσεις στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της Ελλάδας και της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, με σκοπό την αποτελεσματική κάλυψη των χρηματοοικονομικών και στρατηγικών αναγκών τους.

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται δύο νέες επιχειρηματικές διευθύνσεις. Η πρώτη είναι η διεύθυνση Global Corporate Clients & Debt Capital Μarkets με επικεφαλής τον κ. Κ. Βασιλείου , μέχρι πρότινος επικεφαλής της Εurobank ΕFG Τelesis Finance σε θέματα Debt Capital Μarkets, ο οποίος τοποθετείται αναπληρωτής γενικός διευθυντής της τράπεζας. Σκοπός της μονάδας είναι η ολοκληρωμένη παροχή συμβουλευτικών, χρηματοδοτικών και τραπεζικών υπηρεσιών και λύσεων στους μεγάλους εταιρικούς πελάτες της τράπεζας. Δημιουργείται επίσης η διεύθυνση Corporate Τransaction Βanking με επικεφαλής τον κ. Α.Χασάπη , αναπληρωτή γενικό διευθυντή της τράπεζας και μέχρι πρότινος επικεφαλής της Επιχειρηματικής Μονάδας Μεγάλων Επιχειρήσεων. Σκοπός της Μονάδας είναι η δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών εταιρικών συναλλαγών και χρηματοδοτικών λύσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.