Μικρή μείωση, ύψους 3,6 εκατ. ευρώ (-1,2%) κατέγραψε το σύνολο της καθαρής αξίας του ενεργητικού των οκτώ εισηγμένων στο ΧΑ Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Το ενεργητικό διαμορφώθηκε στο τέλος Αυγούστου στα 301,7 εκατ. ευρώ έναντι 305,34 εκατ. ευρώ του Ιουλίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη βάση δεδομένων που τηρεί η Ενωση Θεσμικών Επενδυτών.

Η μέση αριθμητική απόδοση από την αρχή του έτους των εταιρειών ήταν-20,06%, ενώ η μεσοσταθμική-20,78%. Να σημειωθεί ότι όλες οι εταιρείες του κλάδου παρουσιάζουν αρνητικές αποδόσεις εσωτερικής αξίας κυμαινόμενες από -11,18% ως-33,64%. Σημειώνεται όμως ότι και οι οκτώ εταιρείες παρουσιάζουν καλύτερη απόδοση από την απόδοση του Γενικού Δείκτη του ΧΑ (-36,42%) από την αρχή του χρόνου.

Στο τέλος Αυγούστου το μεσοσταθμικό discount των εταιρειών ανερχόταν σε-33,69%. Και οι οκτώ εταιρείες του κλάδου διαπραγματεύονταν σε discount (από 20,11% ως 42,86%).