Με την επιλογή εργολάβου για το έργο που αφορά τη διευθέτηση ενωτικής τάφρου των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης δρομολογούνται τα έργα για την αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας. Τα «Εργα βελτίωσης υδραυλικών χαρακτηριστικών και αμφίδρομης λειτουργίας ενωτικής τάφρου», προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ, έχουν στόχο τη διαχείριση των υδάτων των χειμάρρων Σχολαρίου και Λαγκαδικίων που τροφοδοτούν τη λίμνη Βόλβη, ώστε με τα πλεονάζοντα νερά ή τις πλημμυρικές παροχές να τροφοδοτείται επιλεκτικά και η λίμνη Κορώνεια. Οπως ανακοίνωσε ο νομάρχης κ. Π.Ψωμιάδης, από τα 21 συνολικά έργα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα για την αποκατάσταση της λίμνης έχουν ήδη δρομολογηθεί αυτά για τα οποία η νομαρχία είναι υπεύθυνη.