Τον σχηματισμό επιπλέον αποθεματικών άνω των 100 εκατ. ευρώ ζήτησε η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕπΕΙΑ) από τις τρεις εταιρείες του ομίλου του κ. Π.Ψωμιάδη (Ασπίς Πρόνοια, Ασπίς ΑΕΑΖ και Commercial Value) μετά τους ελέγχους που διενεργεί τελευταία στα αποθεματικά των ασφαλιστικών εταιρειών.

Η απόφαση αυτή, η οποία ελήφθη στην προχθεσινή συνεδρίαση της ΕπΕΙΑ, είχε ως αποτέλεσμα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χθες το πρωί να θέσει σε προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης τη μετοχή της Ασπίς Πρόνοια ώσπου να διευθετηθεί το πρόβλημα.

Η επιπλέον δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ και πλέον που ζήτησε η Επιτροπή Εποπτείας προκύπτει από το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζει ως περιουσιακά στοιχεία προς δέσμευση ενδοομιλικά ποσοστά. Δηλαδή δεν αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο προς δέσμευση μετοχές της Commercial Value που κατέχει η Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και μετοχές της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ που κατέχει η Commercial. Καταργώντας τις- θεωρούμενες από την ΕπΕΙΑ- ενδοομιλικές δεσμεύσεις μετοχών, προκύπτει η «τρύπα» στα αποθέματα των 100 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος της Ασπίς προτίθεται να λύσει το πρόβλημα του σχηματισμού επιπλέον αποθεμάτων με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 100 εκατ. ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Commercial Value.

Η «τρύπα» που θα καλυφθεί μέσω της προωθούμενης αύξησης κεφαλαίου στην Commercial Value θα αποτελέσει και την αφορμή της οργανικής αναδιάταξης του ομίλου και επομένως θα δώσει την ευκαιρία στις άλλες εταιρείες του ομίλου Π. Ψωμιάδη να μειώσουν τα ποσοστά τους στην ΑΕΓΑ ή και να δημιουργήσουν ρευστότητα, πουλώντας τη μετοχική τους θέση. Η προθεσμία που έχει χορηγήσει η ΕπΕΙΑ για κάλυψη των επιπλέον αποθεμάτων είναι τρίμηνη. Από τον όμιλο της Ασπίς υποστηρίζουν ότι το πολύ σε δύο μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η αύξηση κεφαλαίου. Θεωρούν επίσης ότι η κεφαλαιακή δομή του ομίλου είναι ισχυρή αφού Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και Ασπίς ΑΕΑΖ διαθέτουν δεσμευμένα αποθέματα άνω των 500 εκατ. ευρώ. Από τον όμιλο της Ασπίς διευκρινίζουν επίσης ότι η Αspis Βank, η μετοχή της οποίας υποχώρησε χθες κατά 6,25%, δεν αποτελεί μέρος του προβλήματος.