Υπερκαλύφθηκε η έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές μέχρι του ποσού των 573,41 εκατ. ευρώ που πραγματοποίησε η Τράπεζα Κύπρου, με τις συνολικές εγγραφές να φθάνουν τα 583 εκατ. ευρώ. Μετά την άντληση των κεφαλαίων αυτών ενισχύονται η κεφαλαιουχική βάση και η ρευστότητα του συγκροτήματος.