«Πράσινο φως» στη μεταφορά υπολοίπου δανείων που έχουν χορηγηθεί σε δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, στο πλαίσιο του προγράμματος επιδότησης επιτοκίου από τις συνεργαζόμενες με τον ΟΕΚ τράπεζες, δίνει με απόφασή του το ΔΣ του ΟΕΚ ύστερα από εισήγηση του προέδρου του κ. Α.Σελλιανάκη . Η απόφαση του ΟΕΚ αφορά τους δικαιούχους οι οποίοι είχαν λάβει δάνεια προ του 2005 αλλά και εκείνους που δανειοδοτήθηκαν μετά το έτος αυτό, οπότε οι συμβάσεις συνδέθηκαν με το επιτόκιο της ΕΚΤ. Αυτό είχε αποτέλεσμα για το ίδιο δάνειο ο προ του 2005 δανειολήπτης- παρ΄ ότι το επιτόκιο του δανείου του ήταν κυμαινόμενο- να ακολουθεί μόνο τις ανόδους του επιτοκίου της ΕΚΤ. Ο μετά το 2005 δανειολήπτης ακολουθώντας τις νέες συμφωνίες (ΕΚΤ + spread) είχε χαμηλότερα επιτόκια (ως 1,8%). Στις νέες όμως αυτές συμφωνίες οι τράπεζες δεν υπήγαγαν και τους προ του 2005 δανειολήπτες προβάλλοντας λειτουργικές αδυναμίες του ΟΕΚ. Ετσι παρουσιαζόταν το φαινόμενο, για το ίδιο δάνειο ο προ του 2005 δανειολήπτης να πληρώνει μεγαλύτερη δόση από αυτόν που το έλαβε σήμερα.