Αύξηση 19,4% παρουσίασαν τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη της Ρrobank το πρώτο εξάμηνο του 2008 ανερχόμενα σε 9,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα προ φόρων κέρδη της τράπεζας ενισχύθηκαν κατά 6,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο φθάνοντας τα 13,2 εκατ. ευρώ. Στο εξεταζόμενο διάστημα τα έσοδα από τόκους είναι αυξημένα κατά 28,7%, ενώ τα έξοδα από τόκους καταθέσεων, ακολουθώντας τις αυξητικές τάσεις της αγοράς που περιορίζουν τελικά το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο των εργασιών, έχουν αυξηθεί κατά 56,7%. Ετσι, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 9,6% και αποτελούν το 79,5% των λειτουργικών εσόδων της τράπεζας. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών είναι αυξημένα κατά 16,2%.