Αναπάντεχη μείωση, κατά 16,6%, σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Μάιο του 2008, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2007. Πέρυσι τον Μάιο, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, είχε διαμορφωθεί σε 3.266,2 εκατ.

ευρώ, ενώ εφέτος μειώθηκε σε 2.725,5 εκατ. ευρώ. Οφείλεται στο ότι οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 14,1% και οι εισαγωγές παρουσίασαν μείωση κατά 7,8%.