Οι εναλλαγές τάσεων συνεχίζονται με αυξημένη ένταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο, μολονότι συμβαδίζει με το διεθνές κλίμα, εμφανίζει υπερβολές τόσο καθοδικά όσο και ανοδικά.