Ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2008 θα έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναθεώρηση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ), σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί από το υπουργείο Οικονομίας.