Οι εξελίξεις στις σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και του Πατριαρχείου της Μόσχας απειλούν με νέο σχίσμα την Ορθόδοξη Εκκλησία. Το δραματικό είναι ότι το πιθανολογούμενο σχίσμα δεν οφείλεται σε δογματικές διαφορές, που θα μπορούσε να είναι σεβαστές. Ζητήματα διοικητικά, δηλαδή ποιος ελέγχει την Εκκλησία της Ουκρανίας, απειλούν με θρυμματισμό την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ας τους φωτίσει το Αγιον Πνεύμα τους διαφωνούντες να ομονοήσουν. Εν τω μεταξύ, πάλι το Αγιον Πνεύμα ας φωτίσει και τους (επί τούτω συνερχόμενους σήμερα σε έκτακτη συνεδρία) εγχώριους ιεράρχες, για να προστατευθούν το κύρος και η ενότητα της Ελλαδικής Εκκλησίας. Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι και ένας θρησκευτικός εμφύλιος- του οποίου ιερού πολέμου τα πρώτα τύμπανα έχουν ηχήσει…