Ολοένα και περισσότερα καταστήματα μένουν αδιάθετα στο κέντρο της Αθήνας σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν χθες στη δημοσιότητα ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ενωση Ιδιοκτητών Ακινήτων. Περίπου 15 στα 100 καταστήματα είναι προς ενοικίαση, ενώ στα τέλη του προηγούμενου έτους τα αδιάθετα εμπορικά ακίνητα ήταν 14 στα 100.

Η περαιτέρω επιδείνωση της διαθεσιμότητας αποδίδεται κυρίως στη αύξηση των διαθέσιμων χώρων στους κεντρικούς δρόμους του κέντρου της πρωτεύουσας (Αθηνάς Αιόλου, Ερμού, Πανεπιστημίου και Σταδίου), ενώ στα καταστήματα που βρίσκονται στους δρόμους του ιστορικού κέντρου της πόλης παρουσιάζεται οριακή βελτίωση του σχετικού δείκτη. Η επιδείνωση του δείκτη διαθεσιμότητας εμπορικών χώρων αντικατοπτρίζει τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω γενικότερης οικονομικής συγκυρίας οι εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πρωτεύουσας. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο του εμπορικού κέντρου εκτός από τα προβλήματα που συνδέονται με τη γενικότερη οικονομική συγκυρία στη διάρκεια του α΄ εξαμήνου του 2008 κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εμπορικών συλλόγων, και τις επιπτώσεις από το γεγονός ότι οι κεντρικοί δρόμοι του κέντρου πρωτεύουσας ήταν «αποκλεισμένοι» για το ευρύ καταναλωτικό κοινό τουλάχιστον 7-8 εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα. Το γεγονός αυτό, πέρα από τη μείωση των πωλήσεων, επηρεάζει σημαντικά και τα στοιχεία κόστους των επιχειρήσεων (μόνο το κόστος μισθοδοσίας για τις επιχειρήσεις εμπορίου και υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πρωτεύουσας εκτιμάται ότι κινείται στα επίπεδα των 400.000 ευρώ ημερησίως, ενώ το συνολικό ημερήσιο λειτουργικό κόστος υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ).