Αυξήσεις σε Lonarid και Salospir- μειώθηκαν οι τιμές για άλλα δεκατρία.