Εξι στα δέκα προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι «πειρατικά». Αυτό προκύπτει από στοιχεία έρευνας του Ιnternational Data Corporation που εκπονήθηκε για λογαριασμό του παγκόσμιου οργανισμού Βusiness Software Αlliance και τα στοιχεία του οποίου επεξεργάζεται η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και του ελέγχου των αδειών χρήσης λογισμικού για την καταπολέμηση της πειρατείας προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ελλάδα.