Π αράγοντες όπως η γραφειοκρατία, η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού και η ανεπάρκεια της προσφοράς σε εξοπλισμό και εξειδικευμένους τεχνίτες αποτελούν τα βασικά εμπόδια ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στη χώρα μας. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, στην οποία επισημαίνεται ότι, παρά τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν, η δυσχερής και χρονοβόρα διαδικασία αδειοδότησης, το γεγονός ότι η εγκατάσταση μονάδων με χρήση ΑΠΕ εγείρει συχνά την άσκηση ένδικων μέσων και η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής εξαρτάται από τους προμηθευτές, ενώ τη διαθεσιμότητα εξοπλισμού και πρώτων υλών καθυστερούν τα σχέδια για καθαρότερη ενέργεια.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Εθνικής, η συμμετοχή των ΑΠΕ στην εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με εξαίρεση τα μεγάλα υδροηλεκτρικά, παρουσιάζει έντονη ανοδική πορεία διαχρονικά- κυρίως μετά το 1999. Συνολικά η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ ανερχόταν στα 4.066 ΜW στο τέλος του 2007 και 1.048 ΜW, αν εξαιρέσουμε τα μεγάλα υδροηλεκτρικά, σε σχέση με 159 ΜW το 1999. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, αν και αποτελούν το 7% της συνολικής ισχύος, συμβάλλουν μόλις κατά 4% στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή.

Εκτός από τα παραδοσιακά μεγάλα υδροηλεκτρικά που αντιπροσωπεύουν τα 3/4 των συνολικών εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ελλάδα, τα αιολικά πάρκα είναι η κυρίαρχη μορφή ηλεκτροπαραγωγής μέσω ΑΠΕ με ποσοστό 21%. Η εγκατεστημένη ισχύς σε φωτοβολταϊκά το 2007 καλύπτει μόλις το 0,2% των εγκαταστάσεων ΑΠΕ, καθώς το υψηλό κόστος εγκατάστασης και η έλλειψη σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου απέτρεπαν τους επενδυτές να εισέλθουν στη συγκεκριμένη αγορά τα προηγούμενα χρόνια.

Πάντως, η Εθνική εμφανίζεται αισιόδοξη ότι η προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα έτη, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση. Με τη χώρα μας να διαθέτει τεχνικά εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό της τάξεως των 11.000-14.000 ΜW, η ηλεκτροπαραγωγή από ανεμογεννήτριες εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τις 12.000 GWh το 2020 από περίπου 2.000 GWh το 2007, καλύπτοντας έτσι το 15% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Από την άλλη, με τις αιτήσεις ως τις αρχές του έτους να ξεπερνούν τις 7.900, η ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις 900 GWh το 2020 από περίπου 10 GWh το 2007, καλύπτοντας έτσι το 1,1% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Τέλος, επισημαίνεται ότι, εξετάζοντας τα επιχειρηματικά σχέδια της ΔΕΗ και των ιδιωτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, «εκτιμάμε ότι η εγκατεστημένη ισχύς σε συμβατικές μορφές ενέργειας θα προσεγγίσει τα 14.700 ΜW το 2020, εκ των οποίων τα 10.500 ΜW θα προέρχονται από τη ΔΕΗ».