Λιτότητα και στην Ευρώπη επιβάλλει η διεθνής οικονομική κρίση. Χθες στις Βρυξέλλες συνήλθε το Συμβούλιο υπουργών Εco/Fin- Προϋπολογισμός, το οποίο συζήτησε και υιοθέτησε ομόφωνα σε πρώτη φάση το Σχέδιο Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το 2009, που προβλέπει άνοδο των εσόδων του και μείωση των εξόδων. Παράλληλα και στους κόλπους της Ευρώπης υπάρχει κατεύθυνση να δοθούν ενισχύσεις σε διάφορες κοινωνικές ομάδες με στόχο να αντιμετωπίσουν καλύτερα της επιπτώσεις από την οικονομική κρίση.

Στο Σχέδιο Προϋπολογισμού του 2009 της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχουν εγγραφεί 133,9 δισ. ευρώ σε δεσμεύσεις, δηλαδή τα έσοδα, και 114,9 δισ. ευρώ σε πληρωμές, δηλαδή τις δαπάνες. Αυτό σημαίνει ότι σε σχέση με το 2008 αναμένεται αύξηση 2,8% στις δεσμεύσεις και μείωση 4,7% σε πληρωμές, οι οποίες διαμορφώνονται σε 0,89% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ έναντι 0,90% που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η απόφαση για το σχέδιο του προϋπολογισμού του 2009 βασίστηκε στη συμβιβαστική πρόταση της γαλλικής προεδρίας, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας που επιβάλλουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις αναμενόμενες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρώτον, για επισιτιστική βοήθεια λόγω της αύξησης των τιμών στα γεωργικά προϊόντα και δεύτερον, για την ενίσχυση των αλιέων της ΕΕ λόγω της κρίσης στις τιμές των καυσίμων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2009 και αναμένεται να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου, ενώ η τελική απόφαση για τον προϋπολογισμό 2009 της ΕΕ θα ληφθεί στο Συμβούλιο Εco/Fin- Προϋπολογισμός της 21ης Νοεμβρίου 2008. Στο χθεσινό Συμβούλιο, την Ελλάδα εκπροσώπησε η γενική γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομίας κυρία Ιουλία Αρμάγου.

Στην τοποθέτησή της η κυρία Αρμάγου επικεντρώθηκε στη σημασία των ενισχύσεων μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων, στις γεωργικές δαπάνες, στην ανταγωνιστικότητα μέσω της ενίσχυσης της έρευνας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αντιμετώπιση και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην ΕΕ. Παράλληλα ενημέρωσε τους υπόλοιπους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με τις κινήσεις στις οποίες προβαίνει η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο της αλλαγής του συστήματος κατάρτισης του προϋπολογισμού.